Protocol DHC Clinic

ferfi-hajbeultetes-2.jpg

KAKO TEKU KONSULTACIJE?

Tokom konsultacije se vrši pregled problematičnog dela glave i ustanovljava se koja je ona minimalna količina vlasi koja je neophodna za postizanje željenog estetskog rezultata. Planiranje intervencije mogu da vrše jedino stručnjaci institucije u kojoj će se vršiti intervencija! Kod planiranja se sa povećanom pažnjom moraju uvažavati individualne osobine donor područja pacijenta (kvalitet vlasi, boja, gustina) . Ovo su neophodne činjenice koje se moraju uzeti u obzir da bi se moglo ustanoviti koliki je broj vlasi koje se moraju izvaditi, tako da na donor delu glave ne ostane trag uzimanja previše vlasi.

Broj vlasi koje se implantiraju zavisi od mnogo činjenica i odlučuje se na osnovu stručnih pregleda, ali o ovome odlučuje i sam pacijent na osnovu svojih želja i finansijskih mogućnosti. Upravo zato se definitivan broj vlasi kose koje će se ugraditi u svakom slučaju odlučuje se u razgovoru sa pacijentom!

Tačna procena problema i određivanje broja vlasi kose za postizanje optimalnog rezultata izričito se može odrediti u okviru lekarske konsultacije!

U nedostatku iskustva i prakse može se desiti da se pacijentu planira mnogo manji broj vlasi! U ovom slučaju može se desiti da je pacijentu kasnije neophodno uraditi više manjih intervencija da bi se postigao željeni rezultat. U rukama stručnjaka često se ovakve intervencije mogu rešiti za jedan dan!

Pre intervencije je u svakom slučaju važno i preporučljivo da se pacijent podrobno informiše, za šta je dovoljna planirana količina vlasi kose, kakva se gustina kose može očekivati i da se tačno odredi koliki deo glave će biti izložen intervenciji sa datim brojem vlasi i da li se za kasnije preporučuje dalja dopunska intervencija!

Doctor Hair Clinic

PRIJAVITE SE NA KONSULTACIJE!

PITANJE

ŠTA ZNAČI FUE TEHNOLOGIJA TRANSPLANTACIJE KOSE?

Poznate su dve vrste transplantacije kose kao estetske intervencije.

1. FUT metoda (tzv. metoda uzimanja traka, pri kojoj se koristi skalpel)

2. FUE metoda (Znači presađivanje pojedinačnih vlasi kose. Uzimanje i usađivanje kose vrši se specijalnim iglama i instrumentima, prilikom intervencije nema sečenja, nakon intervencije ne ostaje ožiljak, a rezultat ima prirodni izgled)

Postoje dve vrste FUE intervencije: ručna i mašinska( mikromotorna) tehnika.
VAŽNO JE NAPOMENUTI: PORED OVE DVE METODE, na osnovu zvaničnih stručnih mišljenja NEMA DRUGIH METODA!

KADA I KOD KOGA SE MOŽE PRIMENITI FUE TEHNOLOGIJA TRANSPLANTACIJE KOSE?

Suština FUE tehnologije krije se u vlasima kose sa područja potiljka. FUE tehnolgija se može primeniti kod svih onih pacijenata koji poseduju dovaljan broj vlasi kose dobrog kvaliteta na donor području, odn. na potiljku.

KAKO SE USTANOVLJAVA KO JE POGODAN PACIJENT ZA PRIMENU FUE TEHNOLOGIJE?

Pre intervencije transplantacije kose svakako treba obaviti konsultacije sa institucijom gde se vrši intervencija. Ove konsultacije se mogu obaviti lično ili u formi e-maila, u kome će biti poslate slike pacijenta. U okviru ovih konsultacija se dolazi do zaključka da li je pacijent pogodan za intervenciju, i ako jeste koje su mogućnosti i kakav se rezultat može očekivati.

ŠTO JE VAŽNO ZNATI PRIJE TRANSPLANTACIJE KOSE?

Izračunavanje i planiranje potrebnog broja dlaka kose u svakom slučaju zavise od veličine golih površina glave ili od veličine površina gde je prorjeđena kosa.
Zadovoljavajući i vidljivi rezultati se postižu samo onda kada se na kvadratnom santimetru implantira potreban broj dlaka koji predlažu stručni medicinski standardi
Na 1cm2 nalazi se prosječno 150-160 dlaka, brojka varira ovisno o boji i teksturi kose.
Poznate svijetske klinike kao i klinike sa velikim iskustvom na polju transplantacije kose dnevno mogu presaditi 4-5000 dlaka (1500-2000 graftova)
Kod presađivanja manjih količina, od 1500-2000 dlaka možemo govoriti samo o korekcijama, pošto je ovakva mala količina kose dovoljna samo za pokrivanje površine od 25-35 cm2
Kod usađivanja kose na ćelavim površinama potrebno je implantirati najmanje 50-60 dlaka na 1 cm2
U zavisnosti od stanja i kvaliteta kose i kože može se usaditi i veći broj dlaka. Sigurno je da manji broj usađenih dlaka daje i slabije rezultate.
Prije odabira ustanove treba pogledati i uporediti ponude više ustanova kao i ponude inozemnih klinika.
U ponudama gde je planirana količina kose za transplantaciju nerealno mala možemo sa pravom posumnjati. Možda im nedostaje profesionalnost i praktično iskustvo.

KO JE POGODAN PACIJENT ZA PRIMJENU FUE TRANSPLANTACIJI KOSE?

Prije intervencije transplantacije kose u svakom slučaju treba obaviti konsultacije sa institucijom gde se vrši intervencija. Ove konsultacije se mogu obaviti osobno ili u formi e-maila, u kome će biti poslate slike pacijenta. U okviru ovih konsultacija se dolazi do zaključka da li je pacijent pogodan za intervenciju, i ako jeste koje su mogućnosti i kakav se rezultat može očekivati.

ZAŠTO FUE METOD ?

· Realan rezultat, prirodni efekat

· Međunarodno priznat postupak

· Specijalni instrumenti nove razvojne tehnologije

· Brza regeneracija

Prema naučnim saznanjima FUE tehnologija transplantacije kose je danas jedina tehnika koja daje realne i trajne estetske rezultate kod problema ćelavosti!

Tehnika zahteva minimalno invazivnu intervenciju, isključivo upotrijebom specijalnih igli, tako nakon intervencije ne ostaje niti ožiljak niti rez.

ŠTO ZNAČI PLANIRANJE TRANSPLANTACIJE KOSE?

S obzirom da transplantacija kose nije kozmetički tretman nego ozbiljna medicinska operacija , prije intervencije je obvezno PLANIRANJE i konsultacija sa klinikom.

KAKO SE ODREĐUJE POTREBNA KOLIČINA KOSE ZA TRANSPLANTACIJU?

S obzirom da svaki pacijent ima poseban i jedinstven problem, nema dva jednaka slučaja, određivanje i planiranje količine kose koja će se implantirati vrši se ovisno od veličine problema, kao i osobnog stanja pacijenta, odnosno stanja donorskih regija.

Planiranje intervencije se vrši po strogo definiranim međunarodnim pravilima i po stručnom protokolu. Ova pravila točno definišu koliki je minimalan broj dlaka kose po jednom cm2, koji je neophodan da bi se postigli povoljni rezultati intervencije.

Stručni minimum broja dlaka je u svakom slučaju je obvezno implantirati! Bez ovoga se ne može očekivati rezultat !

Točna procjena problema i točna količina potrebne kose za riješavanje datog problema mora da se odredi isključivo tijekom jedne liječničke konsultacije!

DA LI POSTOJE OBVEZNE PREOPERATIVNE RADNJE?

- U svakom slučaju je potrebno informirati liječnike koji će vršiti operaciju o lijekovima koje uzimate, o vitaminima i ostalim suplementima, jer postoji mogućnost da neke od njih treba prestati uzimati za vrijeme intervencije.

- Obvezno prijavite liječniku ako bolujete od hroničnih bolesti!

- Prije operacije obvezno informirati liječnika da li postoji alergija ili preosetljivost na pojedine lijekove!

- Večer prije operacije obvezno oprati kosu.

PRIJAVITE SE NA BESPLATNE KONSULTACIJE!

Pre svake intervencije implantacije kose u svakom slučaju je potrebno konsultovati se sa institucijom u kojoj će se vršiti intervencija. Naša klinika vrši intervencije nakon konsultacija isključivo sa našim lekarima. Ova konsultacija može biti lična ili preko maila u čijem se prilogu mogu poslati i slike. Tokom ovih konsultacija vrši se pregled i ustanovljava se da li se na pacijentu može izvršiti intervencija, ako može koje su mogućnosti i kakav se rezultat može očekivati. Osnovni princip visokog stručnog nivoa u našoj ustanovi je da konsultacije vrši isključivo LEKARkako u Mađarskoj tako i u inostranstvu! Transplantaciju kose na našoj klinici, za razliku u mnogim klinikama u inostranstvu, vrše isključivo za to stručni lekari , a ne asistenti.
Doctor Hair Clinic

PRIJAVITE SE NA KONSULTACIJE!

Klinikánk új címe: Tisza Medical Center / Cédrus Liget, F. épület fsz:4-5-6.
6724 Szeged, Bakay Nándor utca 24. / (Rigó utca felőli első épület)

A klinika bejárata földszinti, utcafrontról közelíthető meg amely a Cédrus Liget F. épületének bejáratától jobbra található.

info@dhc.hu
+36 20 610 10 54
Bisnode tanusítvány

Facebook

+36 20 610 10 54 6721 Szeged Teleki u. 9.
info@dhc.hu
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline